Outokummun reserviläisyhdistykset

Outokummun Reserviupseerit ry
&
Outokummun Reserviläiset ry


Yhdistystemme Youtube kanava!
Okures Youtube

Outokummun Reserviupseerit ja Reserviläiset: Yhteistyötä jo vuosikymmeniä

Kaivoksen kainalossa ja maakunnallista vaikutusta

Perustava kokous pidettiin Kuusjärven kunnassa sijaitsevassa Outokumpu yhtiön pääkonttorissa 7.12.1950. Läsnä oli 35 reservin upseeria. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin pankinjohtaja Yrjö Kettunen.Kerhon säännöt uusittiin 1971, jolloin nimi muutettiin Outokummun Reserviupseerit ry:ksi. Jäsenmäärä on vaihdellut vuosien aikana 50 ja 100 välillä ja on nyt 60. Jäsenmäärän voimakas aleneminen tapahtui Outokumpu Oy:n kaivostoiminnan loppumisen myötä. Samalla yhdistyksen jäsen rakenteessa tapahtui muutos, kun nykyisistä jäsenistä vain osa jäi asumaan Outokumpuun. Yhdistyksellä on ollut historiansa aikana 20 eri puheenjohtajaa, joiden aikaan toiminta on vaihdellut. Kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin 1980 perustajajäsen, majuri Esko Pihko.

Vuonna 1954 kahdeksan rohkeaa outokumpulaista kokoontui, tarkoituksena aikaan saada reserviläisyhdistys. Reservinaliupseeriyhdistyksen perustaminen oli ensimmäisen kerran esillä 5.12.1954, jolloin Vilho Pasasen koolle kutsuma kokous päätti perustaa toimikunnan laatimaan yhdistyksen sääntöjä.30.1.1955 kutsuttiin yhdistyksen perustava kokous koolle ja päätettiin perustaa, silloiselta nimeltään Kuusjärven Reservinaliupseerit ry. Sääntöjen mukaan ”yhdistys toimisi paikkakunnan reservin aliupseerien yhdyssiteenä ja huolehtisi erilaisten kilpailujen ja liikuntamuotojen avulla jäsentensä fyysisestä kunnosta sekä harjoittaisi vapaaehtoista maanpuolustustyötä.”

Yhdistyksen perustajajäseninä ja perustamisasiakirjan allekirjoittajina olivat Vilho Pasanen, Vilho Pulli ja Heimo Mustonen. Ensimmäisen johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Toimi Kinnunen, varapuheenjohtajaksi Osmo Rinta sekä muiksi jäseniksi Vilho Pasanen, Heimo Mustonen, Yrjö Kuosmanen, Eino Soininen ja Martti Virrantalo.

Huomionarvoista on, että Kuusjärven Reservinaliupseerit ry perustettiin toisena paikallisyhdistyksenä Pohjois-Karjalassa. Huomionarvoista on, että Reservin Aliupseerien Pohjois-Karjalan piiri perustettiin toisena Suomessa, kokoonkutsujana vääpeli Veikko Metsälä Kuusjärveltä. Pohjois-Karjalan piirin perustavassa kokouksessa oli paikalla 17 sodan käynyttä miestä ja näistä kuusi oli Kuusjärven miehiä.

Huomionarvoista on myös, että Kuusjärven Reservinaliupseerit ry oli perustamassa valtakunnallista Reservinaliupseerien liittoa, nykyisin Reserviläisliitto.


Ammuntaurheilusta veteraanityöhön, liikuntatapahtumista tansseihin

Toiminta on painottunut sotilaallisten fyysisten ja psyykkisten valmiuksien yllä pitämiseksi. On osallistuttu joko kilpailijoina tai järjestäjinä erilaisiin harjoituksiin ja yhdistys-, piiri- sekä liittotason kilpailuihin. Reserviläisurheiluliiton syys- ja talvikilpailuihin osallistuttiin innokkaasti 1950–1970-luvuilla. Ammuntaurheilulla on aina ollut voimakas osuus yhdistyksen toiminnassa. Yhdistys omisti aikaisemmin osuuden Seurojentalo ry:stä, jossa oli paikkakunnan ainoa ammunnan sisärata.

Suosittuja ovat olleet erilaiset sotilaallisia aiheita käsittelevät esitelmätilaisuudet sekä varuskunta vierailut. Puolustusvoimien rakenneuudistuksessa ovat vierailukohteet nyt harventuneet ja siirtyneet pitempien matkojen päähän. Lippu- ja kunniavartiot Kuusjärven sankaripatsaalla ovat kuuluneet yhdistyksen toimintaan koko sen toimintakauden aikana. Sotainvalidien ja veteraanien tukemiseksi osallistutaan edelleen erilaisin keräyksin ja talkootöin.


Yhdistys on ollut järjestämässä paikkakunnalla erilaisia maanpuolustus- ja vuosijuhlia sekä poikkeusolojen koulutustilaisuuksia. Yhdistyksen alkuaikojen merkittävimpiä tapahtumia oli, yhdessä Outokummun Reserviupseerien kanssa, osallistuminen osakkaana Seurojentalo Oy:n hankkeeseen. Talo valmistui alkuvuodesta 1958 ja näin yhdistys sai kokoontumistilat käyttöönsä. Reservinaliupseerit järjestivät talolla ensimmäiset tanssiaiset. 15.2.1958. Tanssien järjestäminen oli tärkeä rahoitusmuoto yhdistyksen toiminnalle.


Seuraava merkkitapahtuma yhdistyksen historiassa oli oman lipun vihkiminen 29.5.1960. Lipun lahjoitti, myös vuonna 1955 perustettu, tarmokkaasti toiminut Naisosasto ja lippu ehti mukaan Marsalkka Mannerheimin Ratsastajapatsaan paljastustilaisuuteen 4.6.1960. Alkuvuosina Naisosasto tuki toimintansa tuotoilla yhdistystä.


Yhdistyksemme lippu oli kunniapaikalla keväällä 2005 Helsingissä Reserviläisten Liitto ry:n perustajayhdistysten lippulinnassa, kun Liiton muistolaatta paljastettiin perinteikkään Ravintola Motin seinällä osana Reserviläisliiton 50-vuotis-juhlallisuuksia.

Yhdistykset järjestävät vuosittain veteraaniretkiä. Outokumpulainen Leo Löppönen (vas.) kuuntelee Ilomantsin retkellä oppaana toimineen Viljo Vestmanin selostusta.


Viisi vuotta nuoremman veljeskerhon, Outokummun Reservin Aliupseerikerhon, kanssa oli alusta pitäen voimakasyhteistyö. Osallistuttiin aina toistensa järjestämiin tilaisuuksiin. Vuonna 1996 päätettiin siirtyä toiminnassa todelliseen yhteistoimintaan. Kaikki muu paitsi rahaliikenne tapahtuu yhteisissä kokouksissa yhteisesti laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti.

Läheisiä suhteita pidetään Puolustusvoimien paikallisiin toimijoihin ja muihin vapaaehtoisiin maanpuolustusjärjestöihin.

Lopuksi on vielä mainita naisjärjestö, Outokummun Reservinupseerien naisosasto, jonka nimi on muuttunut Outokummun Maanpuolustusnaiset ry:ksi ja jonka tuki on ollut merkittä yhdistykselle.


Aliupseereista reserviläisiksi, avoimeksi yhdistykseksi

Vuonna 1968 yhdistyksen nimi muuttui Outokummun Reservinaliupseerit ry:ksi, kun Kuusjärven pitäjä muuttui Outokummun kauppalaksi. 1990-luvulla nimi muuttui sääntömuutoksen myötä Outokummun Reserviläiset ry:ksi. Viimeisimmän sääntömuutoksen myötä vuonna 2014 Outokummun Reserviläiset ry muuttui ns. avoimeksi yhdistykseksi, tarkoittaen, että yhdistyksen johtokunnan hyväksymä, täysi-ikäinen suomalainen nainen tai mies, varusmiespalveluksen suorittanut tai ei, voi liittyä yhdistyksen jäseneksi.

Yhteistoiminta Outokummun Reserviupseerit ry:n kanssa on ollut alusta alkaen tiivistä monenlaisten YT-tapahtumien merkeissä. Yhteistoiminta on vuosien varrella tiivistynyt, siten että kaikki tapahtumat ja vuodesta 1997 lähtien myös johtokunnan/hallitusten sekä kevät- ja syys kokoukset on pidetty yhteisinä.

Outokummun Reserviläiset ry:n jäsenmäärä saavutti huippunsa 1970-luvun alussa, jolloin jäseniä oli yli 200.

Tällä hetkellä yhdistyksessämme on yli 100 jäsentä, jolla määrällä olemme suurimpien joukossa Pohjois-Karjalassa, etenkin kaupungin asukasmäärään suhteutettuna.

Reserviläistoiminnan tämän hetken tärkeimpiä painopistealueita ovat ampumaharjoittelu, -tapahtumat ja -kilpailut Salmijärven ampumaradalla, Seurojentalon ampumaradalla sekä muiden Pohjois-Karjalan ja Savon yhdistysten kanssa, veteraanityö, veteraanikeräys, lippulinnat juhla- ja merkkipäivinä, liikuntatapahtumat kesällä ja talvella, kuten Mainarin Jotos.


Kuusjärven Reservinaliupseerit ry/Outokummun Reserviläiset ry

Puheenjohtajat: Toimi Kinnunen, Martti Virrantalo, Lauri Parkkinen, Kalervo Keijonen, Jere Korhonen, Eino Björn, Jorma Korpi, Leo Halttunen, Jaakko Kurki, Erkki Räsänen.

Sihteerit: Martti Virrantalo, Lauri Parkkinen, Pentti Rantanen, Esko Hiltunen, Risto Ristola, Leo Halttunen, Kauko Tiainen, Olavi Janttonen, Jouko Kesonen, Urho Kärkkäinen, Jaakko Kurki, Ilkka Palander.